2013. december 12., csütörtök

Hieroglifák

Az egyiptomi írás, képírás.

A festményeket mindig magyarázó
írással látták el.
 
Mindenhol láthatók: templomfalakon,


Karnak - Luxor

oszlopokon,

Hatsepszut obeliszk - Karnak
obeliszkeken,
szobrokon,

dísztárgyakon,

II. Amenhotep sírjasírokban.
A hieroglif írás apró képekből áll: emberek, madarak, kígyók, növények, házak, különös ábrák, satöbbi.
Némelyik képecske teljes fogalmat, más pedig egy-egy betűt jelölt.
A hieroglifákat több ezer évig használták.


 
A rejtélyes írás megfejtője Jean-Francois Champollion, egy francia tudós.
1822-ben Rosette nevű faluban három nyelven írt kőlapot vetett elé a szerencse. Legfelül hieroglifák, középen démotikus írás, alul pedig görög volt. Így aztán a görög segítségével ....
A fáraók nevét úgynevezett kartus-ba írták. E kartusokkal látták el szobrait , tárgyait.

inmnR4A1- Amenhotep=Amon elégedett
ramssswA1 - Ramszesz=Ré gyermeke


 Más ókori keleti népekhez hasonlóan a neveknek nagy fontosságot tulajdonítottak.
 Egy mítosz szerint napisten a szavaival teremtett meg mindent, és mivel ő adott nevet mindennek, hatalma volt az egész világ fölött
 Egy kis KÓD


2013. december 3., kedd

Asszír művészet, Babilon, Kréta szigete

Assur-bán-ap
Asszír szent fa-ábrázolás. Titkokat rejt
Hammurábi törvényoszlopa. Sámás isten átadja az uralkodónak a törvényeketHammurábi törvényoszlopa. Sámás isten átadja az uralkodónak a törvényeket


li
 

2013. november 18., hétfő

Egyiptomi templomok

Abu-Szimbel temploma

Fájl:Abu Simbel, Ramesses Temple, front, Egypt, Oct 2004.jpg

Az újbirodalom idején több templomot szikla belsejébe faragtak.
Az egyik leghíresebb II. Ramszesz temploma Abu-Szimbelben. ( Kr. előtt 1300 körül)


II.Ramszesz sziklatemplomának bejáratát A fáraó négy 22 m magas óriási ülőszobra őrzi.


Lábainál a családtagok kis szobrai helyezkednek el.


A bejárat felett Ré napisten 8 m magas szobra áll.


A templom nyugat felé néz.
Évente kétszer e sugarak pont a szentély belsejébe hatolnak, hogy megvilágítsák a fáraó szobraival díszített folyosót, az oszlopcsarnokot,


 az előcsarnokot és magát a szentélyt, ahol négy ülő szobor várja a fényt: Ptah, Amon-Ré, II. Ramszesz fáraó, és Ré-Harabti

Az Abu Szimbel-i templomok 1979 óta szerepelnek az UNESCO kulturális világörökségek listáján. Egyikük sincs eredeti helyén. Az Asszuáni-gát építése során, hogy a Nílusnak a Nasszer-tóvá duzzadó vize ne lepje el őket,[2] 1963 és 1968 között szétbontották, és 64 méterrel magasabban az Abu Szimbel-i fennsíkon ismét felépítették a templomokat. Itt a Nasszer-tó egy szigetén állnak, amit Abu Szimbellel egy gát és az azon épült út köt össze.


a Kis Templomot Hathor istennőnek szentelték, aki itt Ramszesz felesége, Nofertari alakjában jelenik meg.Philea


Fájl:Philae, First Pylon and Columnade, Aswan, Egypt, Oct 2004.jpg
Hatsepszut temploma

Fájl:Hatshepsut temple29.JPG
Karnak temploma

Fájl:Louxor dromos & pylône.JPG
Az Újbirodalom időszakábanaz egyiptom tzemplomok egyre nagyobbak lettek.

Fájl:Great Hypostyle Hall Karnak.jpg
Ez a nagy méretnem a tömegek befogadására szolgált, hanem az istenek nagyságát hirdette.

Fájl:KarnakTempel.JPG

A templom belsejében őrizték az istenszobrot..A szertartásokon pedig csak a papok, a fáraó és néhány előkelő vehetett részt.

Az egyiptomi templom alaprajzát a társadalmi rétegződés határozta meg.
A köznépet csak a napos perisztil udvarig engedték be.
 A félhomályos hüposztil-csarnokba a hivatalnokok és a hadvezérek hódolhattak. A bárka termét a papok és a főméltóságúak látogathatták.
A szentélyben már teljes sötétség uralkodott..Az istenszobrot a tetőbe vájt nyíláson bjsugárzó fény világította meg.Itt már csak a főpapok, a fővezér és maga a fáraó léphetett be.


 

 

Luxor

Fájl:Luxor, Luxor Temple, inside, at night, Egypt, Oct 2004.jpg


Hórusz temploma Edfuban

Fájl:Pylon Horus Temple Edfu.jpgFájl:Temple of Edfu sanctuary.jpg

A templom szentélye a bárkával.


Ankh kereszt - A fáraók a tudás és az öröklét jelképeként viselték. Talizmán. Az univerzum életet adó és azt fenntartó erőit szimbolizálja, a vizet és a levegőt. Az 'ankh' hieroglifát a Nílus kulcsának is nevezték az ie. 4. évezred elején.
Manapság az örök élet jelképeként is említik...


Búvárkodó: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_egyiptomi_templom%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...