2014. január 17., péntek

A GÖRÖG MŰVÉSZET - GÖRÖG ISTENEK

A görög istenek emberformájúak, emberek módjára is élnek. Lakhelyük az Olümposz hegyen van.

A görögök tisztelték, szerették, de egyben féltek is isteneiktől. Igyekeztek a kedvükben járni.

Templomokat, szentélyeket építettek nekik, szobrokat mintáztak róluk, s áldozatokkal próbálták kegyeiket elnyerni.
Minden istennek saját feladata s egyénisége volt. Csak Zeusz, a főisten hatalma terjedt ki mindenre.
A 12 olümposz isten a következő:1.
Zeusz -
főisten a föld és az ég ura.
2.
Héra -
Zeusz felesége, a férjes asszonyok védelmezője.
Athene a görög isten

3.
Pallas Athéné -
 a bölcsesség istennője.


4.
Poszeidon -
 a tengerek ura.
5.
Déméter -
a földművelés és a föld termékenységének istene.

6.
Apollón -
 a fény, a zene és a jóslás istene.7.
Artemisz -
 a Hold és a vadászat istennője.8.
Hermész -
a kereskedők, utazók és tolvajok ura.


9.
Afrodité - 
a szépség és szerelem istennője.
10.
Héfaisztosz -
a tűz és a kézművesség istene.
11.
Árész - 
A háború istene.
12.
Hesztia - a családi békesség istennője.


Herkules - rajzfilm -
http://indavideo.hu/video/DoktorAgon_-_Herkules_Teljes_Film

http://videa.hu/videok/film-animacio/herkules.-jnjkEQZN9cz1bma9


MITOLÓGIAI TÖRTÉNETEK
1.
Prométheusz hősiessége: Ellopja a tüzet az Olümposzról az emberek számára. Zeusz kegyetlenül megbünteti tettéért: A Kaukázus hegyoldalához láncolja, ahol a keselyűk támadásai veszélyeztetik életét. Prométheusz mégsem hal meg mert a hős Héraklész kiszabadítja őt.
2.
Odüsszeusz kalandja - Trója elfoglalásakor Odüsszeusz ledöntötte Poszeidonnak, a tengeristennek szobrát. Emiatt Poszeidon 10 évig tartó bolyongásra ítélte a hazatérő hőst.
3.
Pügmalion - Küprosz királya ő, aki beleszeretett az általa faragott gyönyörű nőt ábrázoló szoborba. A frodité pedig annyira megsajnálta őt, hogy életet lehelt a szoborba.

A mitológiai történetekben különös, mesebeli lényekkel is találkozhatunk


1.
Kentaur -
Ló testű, ember felsőtestű lény. Viselkedése vad és bárdolatlan.2.
Hárpia - Teste madár, feje leányfej. A viharok megszemályesítője.
3.
Griffmadár - Oroszlántestű, sas fejű és szárnyú mesebeli lény.


Görög istenek
Adónisz: A természet körforgásának (halálának, újjászületésének) istene. A férfiszépség megtestesítője.
Adraszteia: A megtorlás istennője, vagyis a Nemeszisz.
Akhelóosz: a hasonló nevű folyó istene
Alpheiosz: a hasonló nevű folyó istene, Ókeanosz és Thetisz fia.
Amphitrité a Néreidák egyike, Néreusz és Dórisz leánya; tengeri istennő. Poszeidón felesége
Ananké: Az elkerülhetetlen, szükségszerű végzet istennője, a Moiráknak – az emberi sors irányítóinak – az anyja.
Aphrodite: szépség és szerelem istenasszonya. Homérosz szerint Zeusnak Dionétől született leánya; Hesiodus szerint a tenger partjából szállott partra
Apollo: Zeus és Létó fia, Artemisz testvére. Nyilazó, pusztító, látnok, a kozmikus és emberi harmónia őrzője. Delphoi jós.
Arész: hadisten
Artemisz: Zeusz és Létó leánya, Apollón ikertestvére, a vadászat istennője
Aszklépiosz: a gyógyítás istene
Asztraia: Zeusz és Themisz leánya. Az igazságosság istennője
Até: Zeusz lánya. istennő, az ámítás és az elvakultság megtestesítője.
Boreasz: Asztraiosz titán és Éósz fia. Az északi szél istene
Demeter: Cronus és Rhea leánya, Zeus testvére. A föld termékenységének és a földművelésnek istennője
Diké: Zeusz és Themisz leánya. igazságosság istennője. A Hórák egyike
Dionüszosz: A föld termőerejének, a növényzetnek, a szőlőtermesztésnek és a bornak istene.
Eileithüia: Zeusz és Hére leánya. A szülő asszonyokat védő istennő.
Eiréné: A béke megszemélyesítője
Enüó: A háború istennője. Árész kísérője
Éósz: A hajnal istennője
Erisz: Éj leánya, Khaosz unokája. A viszály istennője
Erósz: A szerelem istene
Eurosz: A délkeleti szél istene
Gaia: Földanya
Hadesz=Aidész: Cronus és Rhea fia, Zeus és Posidon fiútestvére. Az alvilág ura és fejedelme.
Hébé: Zeuisz és Héra leánya, Arész és Eileithüia testvére. Az ifjúság istennője.
Hekaté: A sötétség, az éjszakai látomások és a bűvölés istennője.
Héiosz: A Nap istene.
Héphaisztosz: A tűz és a kovácsmesterség istene.
Hera: Cronus és Rhea legidősebb leánya. Zeusnak testvére és felesége is. Holdistennő
Hermész: Zeus és Maja fia. Istenek követe, az utasok oltalmazója, a holt lelkek vezetője.
Heszperosz: Az Esthajnalcsillag istene
Hesztia=Vesta: Kronosz és Rhea elsőszülött leánya. A családi tűzhely istenasszonya
Hórák. Zeusz és Themisz leányai: Eunomia (törvényesség), Diké (igazságosság), Eiréné (béke). Az évszakok istennői.
Hümenaiosz: A házasság istene.
Hüpnosz: Az álom istensége.
Iaszión: A földművelés istene
Khariszok: Jóindulatú istennők. A jóság, a jókedv, az örökifjú lét megszemélyesítői.
Kronosz: Titán. Uránusznak és Gaeának fia. Zeusz apja.
Léthé: Erisz leánya. A feledés istennője.
Létó: Zeusz felelése, Apollón és Artemisz anyja
Lüssza: A téboly istennője
Métisz: Zeusz első felesége. Az értelem istennője.
Mnmoszüné: Az emlékezet istennője. Zeusztól szülte kilenc leányát a Múzsákat. A dal istenasszonyai. Költői műfajoknak, művészeteknek, tudományoknak pártfogói és védői.
Moirák: Sorsistennők
Mónosz: A gáncsoskodás istene.
Morpheusz: Szárnyas isten, bárki alakját magára tudja ölteni, alvás közben jelenik meg az embereknek.
Múzsák: A művészetek és tudományok istennői.
Nemeszisz: A megtorlás istennője
Nephelé: Felhőistennő.
Néreidák: Tengeri istennők. Ötvenen vannak.
Nimfák: Természetistennők.
Notosz: A déli szél istene
Nüx: Az éj istennője
Paión: Az istenek orvosa
Pán: A nyájak, erdők és mezők istene.
Panakeia: A gyógyítás megszemélyesítője
Pallas Athene=Minerva: Zeusnak nem anyától született leánya, hanem Zeus fejéből pattant ki fényes fegyverzetben, magasra tartott dárdával. A bölcsesség és az igazságos harc istennője
Perszephoné: Zeus és Demeter leánya, Hadész felesége. Az alvilág királynéja.
Plutón: Hádésznak az alvilág istenének egyik elnevezése.
Plutosz: Déméter és Iaszión fia. A gazdaság istene
Poszeidon: Kronosz és Rheiai fia, Zeusz és Aidész testvére. A tenger királya.
Priaposz: A természet nemzőerejének phallosz alakú istene.
Prométheusz: titán, az emberek gondviselője.
Rheia: Uranosz és Gaia leánya, Kronosz felesége, Zeusz anyja. Ősistennő.
Szeléné: A Hold istennője.
Themisz: Uranosz és Gaia leánya. A törvényesség istennője.
Thetisz: A Néreidák közöl. a legismertebb.
Titánok: Első istennemzedék. Gaia és Uranosz gyermekei
Tithónoszh: A fény istene
Tükhé: A véletlen istennője
Urania: A kilenc múzsa egyike, a csillagászat múzsája.
Uranosz: Az eget megszemélyesítő isten.
Zephürosz: A nyugati szél istene
Zeus: A legfőbb istenség, az istenek és emberek ura


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...