2014. január 29., szerda

Görög építészet

A görög templomok

A templomok az isteneknek épültek.
Fő feladatuk az istenszobrok őrzése.
Az áldozati ajándékokat is itt, a kincseskamrában őrizték. A templomba és a szentélybe csak a
papok és papnők léphettek be.

Az ünnepségek és szertartások a templomon kívül zajlottak.

A görög templomok oldalait oszlopsorok díszítik.
Az oszlopok közötti távolság kicsi a gerendás megoldás miatt.

A templomok alaprajza általában téglalap alakú.
A tíz leghíresebb görög templom:

http://latvanyossagok.hu/a-10-leghiresebb-gorog-templom/

Háromféle oszlop jellemzi a görög építészetet:
 D Ó R - Fedőlemez, lefelé szélesedő, vájatos oszloptörzs, lábazat nélküli.
   

I Ó N -  Csigavonalas oszlopfő, lefelé szélesedő,vájatos oszloptörzs, lábazat.
   


K O R I N T H O S Z I - Akantuszleveles oszlopfő, lefelé szélesedő, vájatos oszloptörzs, lábazat.


Próbáljátok emlékezetből megnevezni az oszlopfajtákat!


Az athéni AKROPOLISZ


AKROPOLISZ - FELLEGVÁR - Athén közepén egy hatalmas sziklás dombra épült. Kr. előtt az 5. században építették Periklész irányításával.

A templomokat, szentélyeket és szobrokat fallal vették körül.

Középen városvédő Pallasz Athéné 9 méteres bronzszobra állt.

Leghíresebb részei:
Kariatídák csarnoka (Kr.e. 421.406)
Itt ünnepelték a város hőseit.

A tetőzetet lepelruhába, peploszba öltözött nőalakok, a kariatidák tartják.

Keressétek meg e fotón a Kariatídákat!


A templomok mellett jósdák is működtek:
Delphoi – füstbe szállt jóslatok


Az ókori görögök, akik a filozófia és a tudományok nagymesterei voltak, nem határolták el magukat a jövendőmondástól és a jövő kutatásától.


 A városállamokra tagolt területen több jósda is működött, de a legnagyobb és mindenki által elfogadott a Parnasszosz-hegység lábainál fekvő Delphoi volt.

Nem csoda: már a környezet, a fák közt talányosan susogó szél és a táj is a bölcsességet és a természetfelettit áraszt magából. Itt égett az az örökmécses is, amelybe a hagyomány szerint a lángot maga Prométheusz lopta az istenektől. A kíváncsiak tehetségükhöz mérten nagy kinccsel érkeztek, hogy a jósnőt, a Püthiát kérdezzék. Háború vagy nagyobb vállalkozás az ő válasza nélkül el nem kezdődhetett! A válaszok pedig sokszor elég sokatmondóak, vagy más szóval sokértelműek voltak. A jósnő transzban mormogott szavait a papok hexameterbe öntve adták tovább: az már a kérdezőre volt bízva, hogyan értelmezi őket. A jósda annyira sikeres és gazdag lett, hogy egy idő után teljesen elüzletiesedett, és amikor a korai kereszténység korában betiltották a jóslást, már rég elvesztette egykori hírnevét
Búvárkodó -
http://gdkalmardorottyarajzora.blogspot.hu/2012/02/9-evfolyam-okori-gorog-muveszet.html


Artemisz templom hajdanán.

Az ókor egyik csodája az Ephesosi - Artemisz tenplom

Artemisz temploma, más néven Diana temploma, egy ókori görög templom volt, amelyet Artemisz istennőnek ajánlottak fel.
A templom Kr. e. 550 körül épült Epheszoszban a Perzsa Birodalom területén.  Az eredeti templomból  semmi sem maradt fenn az utókornak.
A templom leírása
A templomot 120 évig építették. Az épület 51 méter széles és 105 méter hosszúságú volt. 127, egyenként 18 méter magas márványoszlop tartotta a tetőszerkezetet. A tetőzet cédrusfából, a szentély magas, arannyal és drága festékekkel dúsan feldíszített, csiszolt szárnyas ajtajait ciprusfából készítették. A szentély belsejében helyezkedett el az istennő közel két méteres fából faragott szobra. Artemisz képmását arannyal és ezüsttel borították be.
Philón a következőket mondta a templomról: „Láttam Babilon falait és a Szemiramisz Függőkertjeit, az olimpiai Zeusz szobrát, a Rodoszi Kolosszust, a hatalmas piramisokat és a Mauzóleumot. De amikor megláttam Epheszusz templomát, ahogyan kiemelkedik a felhőkből a többi csoda árnyékba borult mellette.”

Hérosztratosz nevű ember gyújtotta fel a templomot és a tűzben lelte ő maga is halálát.
A monda szerint a templom leégésének az éjszakáján született Nagy Sándor. Plutarkhosz szellemesen megjegyezte, hogy valószínűleg azért égett le a templom, mert Artemisz túlságosan el volt foglalva az új hadvezér születésével és nem figyelt a templomára.
Az újjáépítés ... http://www.hotdog.hu/titkokesrejtelyek/titokzatos-epitmenyek/artemisz-templomaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...