2014. január 6., hétfő

Mezopotámia művészete

 
1. SUMÉR MŰVÉSZET
 A ránk maradt szövegek szerint Eridu az első sumer város, ahol – a történészek és régészek
Ebih Il - intéző szobra, alabástrom, 52,5cm
szerint - mintegy 5800 éve minden előzményt nélkülözően felbukkant az az emberi civilizáció, amely a világ összes későbbi fejlettebb civilizációjának alapja.


A sumer művészet legjobb állapotban megmaradt épületei a zikkuratok, toronytemplomok. - Szent hegyek.
Anyaguk napon szárított és égetett vályogtégla.
Alaprajza téglalap. Sarkai a négy égtáj felé néznek.
Falai kissé befelé dőlnek. Egyre csökkenő méretű teraszból áll.
A régi sumérok úgy hitték e templomok segítségével közelebb kerülhetnek az égiekhez...A szentély volt az ég kapuja, ami összekapcsolta az embereket az istenekkel.


Búvárkodó: http://hu.wikipedia.org/wiki/Zikkurat


Önmagukat a sumér megjelölés helyett a Ku-Mag-Ari kifejezéssel illették, aminek jelentése: „a fensőbb isteni tudás népe”.2. ASSZÍR MŰVÉSZET

A megtalált szobrok, domborművek, palotaromok segítségével képzelhetjük el az Asszír királyság hatalmát.( Kr. e. 14. sz.)

Témák:
 
1. A hadjáratok győzelmét bemutató harci jelenetek.
NINIVE: ASSUR-BÁN-APLI PALOTÁJA

2. Vadászjelenetek

Királyaik kedvenc sportja az oroszlánvadászat volt. Általában harci szekéren, vagy lóháton ábrázolják őket, amint éppen leterítenek egy oroszlánt. 
3. Fantázialények - Géniuszok

Teremtő isteneik éppen virágport hintenek az "Élet fájára".

Királyaik gyakran szerepelnek együtt istenekkel.


 
Sasfejű , ill. szárnyas Géniusz    

4. Kapuőrző démonok

Emberfejjel ábrázolt mesebeli lények.

Kapuőrző démonok II. Sarrukín khorszábádi palotájából. Magasságuk csaknem 4 méter, súlyuk 14 tonna. A szobrász csodálatos részletességgel mintázta meg a hatalmat jelző szakállt, a szárnyakat és a fejdíszt. Öt lábat faragott nekik, hogy szemből is és oldalról is „elegendő láb legyen” látható.

E gyönyörű domborművek és szobrok több ország híres múzeumait gazdagítják. Ez a terem pl. a híres chikagói múzeum egyik terme. 5. Uralkodók

Isteni tulajdonságokkal, eszményi külsővel ábrázolták királyaikat.Izmos harcosokat látunk atléta
termettel, előkelő testtartásban,
gondosan kifaragott szakállal
és hajjal.


Akárcsak Egyiptomban, itt is írással, méghozzá ékírással kísérték a domborműveket.
Észrevettétek őket?
 
 


Fájl:Human headed winged bull facing.jpg

Embert és állatot egyaránt feszülő izomzattal ábrázolnak.

HÍRES KIRÁLYOK:
1.
A domborműkészítés egyik szép példája Hammurápi ábrázolása, ami a híres törvényoszlopot díszíti. Hammurápi híres törvényeit, amelyeket századokon át irányadónak tekintettek, kőbe vésve örökítették meg. Az ékírásos szöveg fölött maga Hammurápi áll a Napisten előtt. Ő is csigákba font hosszú szakállt viselt.

2.
Assurbánapli nemcsak kiváló hadvezér volt, pártolta az irodalmat, a tudományt is.

Hatalmas könyvtárat hozott létre, melyet a ré­gészek Ninivében találtak meg közel 30 000 agyagtáblával.

Ninivéből került elő a történelem első nagy eposza, mely 12 agyagtáblán Gilgames történetét meséli el.

Búvárkodó:  http://korok.webnode.hu/products/toth-tibor-a-gilgames-eposz/

3.
Fájl:Sargon II and dignitary.jpg II. SARRUKINA  VILÁG   HÉT   CSODÁJA

Szemirámisz függőkertje
Az ókori világ 7 csodája közül az egyikFájl:Blessing genie Dur Sharrukin AO19664.jpg Géniusz töredék a palota faláról.

3.  BABILON  MŰVÉSZETE
- Istar kapu

Az Istár-kapu Babilon egyik városkapuja volt és a felvonulási úttal együtt végleges formájában
II.
Nabú-kudurri-uszur babiloni király uralkodása idején (Kr.e. 605 - 562) épült fel. Babilon Babilónia fővárosa volt, az Eufrátesz partján feküdt, a mai Irak központi területén.
Az Istár-kapu 1930 óta a berlini Előázsiai-Múzeumban található, amely a Pergamon Múzeumban kapott helyet. II. Nabú-kudurri-uszur idejében Babilonban geometrikus Marduk-szentély épült, a zikkurat (Bábel tornya) lépcsőzetesen emelkedett a magasba, itt voltak a híres függőkertek és a káprázatos királyi palota. Az erődített városfalon nyíló északi kaputól, az Istár-kaputól vezetett az felvonulási útvonal a szent kerület felé, melynek belső falait bikákkal és a babilóniai mitológia fő istenségének egyik alakjával, a mushussu oroszlánhoz hasonló domborműveivel diszített színes kerámiatégla borítja. Bár összesen öt városkapu létezett (az Istár-kapu mellett, még a Marduk-kapu, a Zababa-kapu, az Urasch-kapu és egy ismeretlen nevű a déli városfalban) az Istár-kapu volt a legmonumentálisabb és legdíszesebb.

  - Bábel tornya - ÉTEMENANKI
A lépcsőzetes torony olyan magas volt, mint amilyen széles (91 m). Hét szintje volt, melyek közül a legfelsőn állt a szentély. Ebben a szentélyben Mardukon kívül Nabú és Tasmétu, Éa, Nuszku, Anu és Enlil istenségeket is tisztelték. Egyes rekostrukciók szerint a csúcsszentély falát kék mázas téglákkal borították, míg az alsó szintek fehérre voltak vakolva.
Hérodotosz, antik utazó leírásából ismerjük.

The Tower of Babel(Personal)


Búvárkodó: http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.muveszet/index.asp_id=472.html

Búvárkodó: http://www.astronet.hu/tenyek-talanyok/vallasok/babel-az-egig-ero-torony-43910
A puding próbája az evés!
Felismeritek-e a képeket? Mit ábrázolnak?
1. 2.

3.
4.
5.
6. 7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
 
13 + 1
 Fájl:Person ibex poppy Dur Sharrukin AO19872.jpg

1 megjegyzés:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...