2013. október 13., vasárnap

Egyiptomi halottkultusz

Az ókori egyiptomiak hittek a halál utáni életben. Ezért a földi test megtartása nagyon fontos volt számukra.
 
A holttestek tartósítását, az ún. mumifikálást évezredek során tökéletesítették.
Nemcsak a fáraó és közvetlen környezete részesült benne, hanem mindenki. A mumifikálást papok végezték.
 
 
 
 
I. Széthi halála és testének felkészítése a túlvilágra:


Egy egyiptomi szólás szerinti "legszebb kor a 110 év". Nos, ez nem adatott meg I. Széthinek, még 40 éves sem volt, amikor meghalt. Halálának oka ismeretlen. Trónutód fiával, II. Ramszesszel együtt 1881-ben, a Deir el-Bahari-ban találták meg a holttestét.
 
 
 
A jó állapotban lévő múmia feje egy élete teljében lévő férfi erőteljes vonásait viseli. Erőszakos halál külső jele nincs. A fáraónak tudnia kellett, hogy súlyos beteg, erre utal fia korai társuralkodóvá tétele.
 
Bár Széthi halála biztosan nem jött váratlanul, a gyász nagy volt. A siratóasszonyok szerte az országban lecsupaszították a mellüket, arcukra nílusi iszapot kentek, földet szórtak a fejükre, és a gyászolókra jellemzően, jajgatva futottak az utcákon.

Egyiptom hetven napra visszatartotta a lélegzetét, mert a meghalt istenkirály halandó porhüvelyének örök szépsége érdekében végzett mumifikálás, hetven napig tartott.

 
"Ka"-jának, (a szellemének) - mely a fáraó testét csak átmenetileg hagyta el - 
egy változatlanul fiatal testet kell találnia.
 
A hétköznapi halandókkal ellentétben I. Széthit nem a "halál házában", hanem saját, memphiszi palotájában mumifikálták.
 
A sebészeti eljárás szigorú rituálé szerint zajlott. Éjszaka kezdődött, kísérteties, vörösen lobogó fáklyák és kékeszölden égő olajlámpák fényénél. 
anubisz_20.jpg 
Mögöttük néhány pap Anubisz, a sakálfejű istenség jelmezét öltötte magára, hogy jelképezze, amint az isten őrködik a szertartás felett.
 
Kopasz papok hangos imái közepette kőpengével felhasították a hasfalat. Ezerszer gyakorolt, rövid, mély vágásokkal és biztos fogással dolgoztak.
Egyiptomi papok
A belső szervek külön edényekbe kerültek. Az egyiptomi orvosok mindről tudták mi a funkciója.
http://crowland.uw.hu/images/egyiptom/kanopusz.jpg
Már csak az agy volt hátra. Erről azt hitték, csak a koponya terét tölti ki, és mivel ezért jelentéktelen a szerepe, egyszerűen kidobták.
 
Nátronnal teli tálak következtek.  Arra szolgált, hogy a holttestből minden nedvességet kivonjon.
 

Amint ezt a munkát befejezték, a papok gondosan betanult rituálé szerint elűzték a mumifikálókat. Az egyiptomi morál ezt kívánta.

 pictures of items in the tomb
A mumifikálók, még ha mindenki kívánságára is, de megsértették a fáraót, ezért el kellett őket űzni. Csak két hónappal később jöhettek vissza, hogy a balzsamozásnak nekilássanak.
 
Két hónap után a király holtteste pergamenszerű kinézetet vett fel. Ekkor esszenciákkal, őrölt fűszernövényekkel, pálmaborral, cédrusolajjal és őrölt mirhával mosták meg.
 
A belső szerveket éppígy preparálták,
ezeknek különleges edényei, ún. kanópuszai voltak.

Széthi mumifikált szívét visszahelyezték a halott királyba. De hogy ebben az esetben miért a jobb oldalra(!), az olyan rejtély, amin a régészek azóta törik a fejüket.
 
A balzsamozók egy másik furcsaságot is megengedtek maguknak. Az elhunyt király testét nem mellén keresztbe rakott karokkal mumifikálták, és nem adtak a kezébe korbácsot és jogart. Helyette - ismeretlen okokból - a karokat szorosan a test mellé fektették, és a fáraói hatalom szimbólumai azok mellé kerültek.
 
Az ajkat, szemöldököt és szempillákat kozmetikusok festették ki
 
A balzsamozók után a múmiakészítők jöttek több vég legfinomabb vászonnal és fortyogó enyvvel teli lábosokkal. Valójában ők tették a holttestet múmiává. Több rétegben bepólyálták a testet, és közben apró ékszereket helyeztek a rétegek közé, melyek száma akár a százat is meghaladta.

A "szájmegnyitás" rituáléja csak képletes, a betekert hottest ajkát egy jellegzetes formájú eszközzel érintik meg, ami hatására a száj képletesen megnyílik, így a halott Ká-ja visszatérhet belé, hogy a túlvilágon újra élhessen, valamint képes legyen megmondani a nevét az istenek előtt.

 Eközben a halotti papok állandóan Nílus-vízzel spriccelik Széthit, hogy megtisztítsák.
 

Az aranytól csillogó koporsó a halott király mumifikált holttestével bezárul, és megkezdődhet a temetési ünnepség Thébában.
 
Az emberek hetek óta áramlanak északról és délről a városba, hogy ezen a lélegzetelállító gyászünnepélyen részt vegyenek.
 
 Egy magas rangú hivatalnok III. Thotmesz idején leírja, hogyan szokott ez lezajlani. Saját temetését a következőképpen képzelte el:
"Akkor szép és békés a temetés, ha a balzsamozás hetven napja letelt, felfektetnek a ravatalra és hibátlan bikák vontatnak. Utadat tejjel locsolják, míg sírodhoz érsz. Gyermekeid szerető szívvel sírnak. A pap megnyitja a szádat és a szem-pap végrehajtja megtisztításodat. Hórusz irányítja a szádat, ő nyitja ki a szemeidet és füleidet. Tested mindenben tökéletesebb annál, amid van. Mondásokat és dicséreteket olvasnak fel. Halotti áldozatot mutatnak be, szíved veled van, miként a földön is birtokoltad. Korábbi testedben jössz, mint születésed napján. Udvaroncaid meghajolnak előtted. Elmész arra a földre, melyet a király adott, a Nyugat sírjába. Szertartásokat tartanak. A halotti táncosok örömben jönnek hozzád."
 
Fáraót temettek.  Az emberek sokasága, akik a halotti meneten részt akartak venni, megérkeztek, mert I. Széthi szeretett fáraó volt.
A papok mögött szolgák vitték a király szinte egész háztartását és többheti élelmet, ágyat és szekrényeket, asztalokat, székeket, ládákat és dobozokat, kocsikat és csónakokat.
Hatalmas korsókban bort és sört, kétfülű amforákban búzát és tengernyi virágfüzért. A halotti táncosok szörnyen vonaglottak a trombita és csörgőhangra.
 
 Két ökör szánkószerűséget vontatott, melyre függönyökkel borított építményt szereltek. Ezen nyugodott egy bárkában a király szarkofágja.
 
A szánkó mögött vitték a papok a kanópuszedényeket és az illatot árasztó füstölőket.
 
Utánuk egy férfi halad, akire ezen a napon minden szem kérdően nézett: II. Ramszesz Széthi fia.

  Milyen fáraó lesz?
A daliás Ramszesz mögött anyja, Tuja ment.
 
Hajósok várták a bárkát Széthi szarkofágjával, és az öt várakozó nílusi hajó közül a legnagyobbra rakták. A jobb parton álló több ezer ember sóváran nyújtogatta a nyakát, hogy egy utolsó pillantást vethessen az aranytól csillogó szarkofágra, mielőtt az a kanópuszedényekkel együtt egy színes anyaggal eltakart építmény mögött eltűnik.
 
A király halotti hajójának csak kormányosa volt, aki a hatalmas kormányrudat forgatta, mert a hajót evezős bárka vontatta.
 
A másik három hajó egyikére Ramszesz, az anyja és a papok szálltak, a másikon a birodalom nagyjai osztoztak, a harmadikat a király sírmellékleteivel rakták tele.
A nép a parton maradt.  egy végső gyászdal szállt a Nílus felett
 
Fordulj Nyugat, az igazság országa felé...
 
Békében, békében utazz, megdicsőült.
Ha ez jó istennek, látni fogunk téged, mihelyst a nap örökkévalósággá lesz.
Lásd, abba az országba mész, mely az embereket elvegyíti.
 
A túlparton készen állt a négy szarvasmarha húzta szán, mely a bárkát a szarkofággal felvette. Újra felállt a halotti menet, mely a halott király porhüvelyét már a keleti parton is kísérte a Királyok Völgyébe.
 
 Egyiptomi munkások vésik a sziklát I. Széthi fáraó sírkamrájának építésekor Christopher Klein illusztrációján. (Forrás: National Geographic)
 
A sír bejárata előtt a szánkó megállt. Három pap lement a száz méter hosszú, ferdén lefelé vezető folyosón, a színpompás, életnagyságú Széthi-képekkel díszített, négyoszlopos sírterembe. Ott, az asztronómiai képekkel díszített boltív alatt, mely a halottnak óraként szolgált, a sós olajjal égő lámpák fényében, kékesfehéren világító alabástromszarkofág állt.


Egy emberi múmia feküdt benne, mely láthatóan életjeleket adott. A három pap hangosan kiáltozva ráolvasott a múmiára a szarkofágban, és az lassan, mintha mély álomból ébredne, elkezdett mozogni, majd fáradtan felemelkedett. Ő volt a múmiának öltözött szem-pap, aki a halotti szertartást elvégezte.
I. Széthi sírja a legnagyobb és legdíszesebb volt, melyet addig a Királyok Völgyében építettek.
 "Chamber of Djed" (a symbol of Osiris)
 
Végül Széthi  szarkofágja hang nélkül eltűnt a sziklanyílásban, mely a sír mélyébe vezetett.


A view of the well preserved and beautifully painted Tomb TT3 from Deir el-Medina on the West Bank of Luxor. This scene depicts the god Osiris with the Mountains of the West behind him. It belonged to Pashedu who served as an Ancient Egyptian artist and foreman at Deir el-Medina under pharaoh Seti I.
 
 
 
 

 
 

Fájl:Tomb TT3 of Pashedu (Kairoinfo4u).jpg
 

E sírfestmény Thébában található :
Pasedué, aki I. Széti udvarában az igazság szolgálója, azaz bíró volt.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...